top of page

כנס נוירובלסטומה ישראל – לוחות זמנים

15:00 - 15:30

התכנסות

15:30 - 15:45

דברי פתיחה

עינת דדו בראליה

15:45 - 16:15

אפשרויות הטיפול בנוירובלסטומה

ד״ר שפרה אש

16:15 - 16:45

עתיד הנוירובלסטומה

ד״ר לוקאס מורנו

16:45 - 17:05

מה זה מחקר קליני

ד״ר איריס פריד

17:05 - 17:25

נוירובלסטומה: נקודת מבטו של הכירורג

ד״ר רן שטיינברג

17:25 - 17:40

הפסקה

17:40 - 18:40

החלמה

פרופ׳ דלית מודן, ד״ר דליה ולדמן

17:40 - 18:40

הישנות

ד״ר שפרה אש, ד״ר אסתר ברקו, ד״ר לירון גרוסמן

18:40 - 19:00

שימור פוריות אצל ילדים

ד״ר מרים ספראי

19:00 - 19:15

מחקר כחול-לבן

מספר רופאים

19:15 - 19:30

תפקיד הטכנולוגיה ו-AI

ד״ר חנה גולן

19:30 - 19:50

פאנל רופאים

19:50

סיכום

bottom of page